среда, 9 марта 2016 г.

Գարնանային նախագծեր

Գարնանային նախագծեր
Արդեն 3-րդ շաբաթն է ինչ հիմնական կրթությունն ավարտող սովորողները իրականացնում են <<Օգնում ենք կրտսեր ընկերներին>> ամենամյա նախագիծը: 9.1 դասարանի սովորողները բարեկարգում են Հիմնական դպրոցի հեծանվաուղին, որը պետք է ապահովի կրտսեր ընկերների անվտանգ երթևեկությունը:
Այս շաբաթ նախատեսում ենք աշխատել և ավարտին հասցնել մեր բոլոր կրտսեր դպրոցների հեծանվաուղիների բարեկարգման աշխատանքները:
9.1 դասարան- Հիմնական դպրոց
Երկուշաբթի
Պարֆենիյ Արամ
Ավագյան Լևոն
Գիլոյան Տիգրան
Ասատրյան Նորայր

Երեքշաբթի
Գալոյան Արեգ
Վաթյան Լևոն
Զաքարյան Աշոտ
Մովսիսյան Հրաչյա

Չորեքշաբթի
Մովսիսյան Էդուարդ
Գալիկյան Նորայր
Ստեփանյան Դավիթ
Մելքոնյան Անտուան

Հինգշաբթի
Մարտիրոսյան Արման
Գալոյան Արեգ
Վաթյան Լևոն
Զաքարյան Աշոտ
Մովսիսյան Հրաչյա


Երկուշաբթի
Ասատրյան Անդրանիկ
Զաքարյան Գոռ
Հարությունյան Արմեն
Դադյան Վալերի
Խաչատրյան Դավիթ

Երեքշաբթի
Շաբոյան Գրիգոր
Զաքարյան Գոռ
Հարությունյան Արմեն
Դադյան Վալերի
Խաչատրյան Դավիթ

Չորեքշաբթի
Հինգշաբթի

9.3 դասարան- Բ 4 դպրոց պարտեզ

Երկուշաբթի
Միրզոյան Միքայել
Հովհաննիսյան Էմիլ
Սարգսյան Հովհաննես
Թելունց Էրիկ

Երեքշաբթի
Գրիգորյան Միքայել
Սարոյան Լևոն
Բարիկյան Գեղամ
Ադամյան Գագիկ

Չորեքշաբթի
Սայադյան Ռուբեն
Ավետիսյան Լևոն
Գալստյան Էդգար
Զոլյան Տիգրան 
Ղազարյան Սերժ

Հինգշաբթի
Միրզոյան Միքայել
Հովհաննիսյան Էմիլ
Սարգսյան Հովհաննես
Թելունց Էրիկ
Գարնանային աշխատանքներ


Комментариев нет:

Отправка комментария